હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી,

ઓ-૨, ન્યુ મેન્ટલ હોસ્પિટલ બિલ્ડિંગ, અસારવા, અમદાવાદ

ફોન નંબર : + ૯૧ - ૭૯ ૨૨૬૮૧૦૦૬

ફેકસ નંબર : + ૯૧ - ૭૯ ૨૨૬૮૨૨૧૯

ઇ-મેઇલ :  pne-ahd@gujarat.gov.in

 


 

 
 
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 21-12-2015