હું શોધું છું

હોમ  |

એ.સી. ૨ પરમિટ માટેની અરજી
Rating :  Star Star Star Star Star   

એ.સી. ૨ પરમિટ માટેની અરજી

  • અરજદારનું નામ, સરનામું અને વ્યવસાય;
  • નવસાર રાખવાનો છે તે જગાનું ખરેખરું સરનામું;
  • કોઇ એક સમયે કબજામાં રાખવાના નવસારનો જથ્થો;
  • પરમિટની જરૂરીયાત હોય તે સમયગાળો;
  • જે હેતુ માટે નવસારની જરૂરત હોય તે હેતુ.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006