હું શોધું છું

હોમ  |

ડી.એસ.૧ પરવાનેદારો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજયમાં ડી.એસ.-૧ પરવાના ધરાવતા એકમો
 

1 સુરત 1 વડોદરા 1 ભરૂચ 1 નવસારી

સુરત

ક્રમ

નામ

સરનામું

૧.

શ્રી ચલથાણ વિભાગ ખાંડ ઉદ્યોગ સહકારી મંડળી લિ.

મું.ચલથાણ, તા.પલસાણા, જિ.સુરત

૨.

શ્રી સાયણ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિ.

સાયણ, તા.ઓલપાડ, જિ.સુરત

૩.

શ્રી કામરેજ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિ.,

નવી પારડી, તા.કામરેજ, જિ.સુરત

૪.

શ્રી મહુવા પ્રદેશ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિ.,

મુ.બામણીયા, તા.મહુવા, જિ.સુરત

પ.

મે.શક્તિ ડિસ્ટિલરીઝ પ્રા.લિ.,

૮૨૦૧/૭, જી.આઇ.ડી.સી., સચીન, સુરત

૬.

શ્રી મઢી વિભાગ ખાંડ ઉદ્યોગ સહકારી મંડળી લિ.

મઢી, તા.બારડોલી, જિ.સુરત

૭.

મે. લુના કેમિકલ ઇન્‍ડસ્ટ્રિઝ પ્રા.લિ.

અસનાડ, તા.ઓલપાડ, જિ.સુરત

૮. મે. રાધે મુરારી પેટ્રો ફીલ્સ પ્રા. લિ.

પ્લોટ નં. ૮૧૦૬, રોડ નં. ૨, જી.આઇ.ડી.સી.,

સચીન, સુરત

ઉપર

ભરૂચ

 

ક્રમ

નામ

સરનામું

૧.

મે. પોટેન્શિયલ એગ્રો કેમિકલ્‍સ પ્રા.લિ.,

શ્રી નર્મદા આર્કેડ ઓલ્ડ, ને. હા. નં. ૮, અંકલેશ્વર 

૨.

મે.કનોરિયા કેમિકલ્‍સ એન્‍ડ ઈન્‍ડસ્ટ્રિઝ લિ.

જી.આઇ.ડી.સી., અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ

૩.

મે.અશોક ઓર્ગેનિક ઇન્‍ડસ્ટ્રિઝ. લિ.

બોરીદ્રા, તા.અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ

૪.

યુનાઇટેડ ફોસ્‍ફરસ લિ. (યુનિટ-ર)

તા.અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ

૫.

મે.જલારામ આલ્‍કોકેમ (સુરત) પ્રા.લિ.

સર્વે નં.૬૨, પુનગામ, અંકલેશ્વર-હાંસોટ રોડ,
તા.અંકલેશ્વર, જિ.ભરૂચ

 

ઉપર

નવસારી

 

ક્રમ

નામ

સરનામું

૧.

શ્રી સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી

ગણદેવી, વાયા બીલીમોરા, જિ.નવસારી

વડોદરા

 

ક્રમ

નામ

સરનામું

૧.

મે.બરોડા કેમિકલ ઇન્‍ડસ્ટ્રિઝ લિ.

ડભોઇ, જિ.વડોદરા

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 26-04-2006