હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ   |
વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ
Arrow ડી. એસ. ૧ પરવાનો
     રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ/એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલને વિકૃત કરી વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો....
Arrow ડી. એસ. ૨ પરમિટ
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના ઘરગથ્થુ વપરાશ માટેની પરમિટ.....
Arrow ડી. એસ. ૩ પરવાનો
     રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરે વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના પ્રતિ માસ મહત્તમ ત્રણ બોટલ જથ્થાનો, વૈદકીય હેતુસર વપરાશ કરવાનો પરવાનો....
Arrow ડી. એસ. ૪ પરવાનો
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના વૈદકીય, વૈજ્ઞાનિક અને શૈક્ષણિક હેતુસર વપરાશ માટેનો પરવાનો.....
Arrow ડી. એસ. ૫ પરવાનો
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના કળા, ઉઘોગ અને વ્યવસાયના હેતુસર વપરાશનો પરવાનો....
Arrow ડી.એસ.૬ પરવાનો
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના જથ્થાબંધ (પાંચ લિટરથી ઓછા નહી તેટલા જથ્થામાં) વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.....
વધુ...

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019