હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી,

”નશાબંધી ભવન” સેકટર-૧૦ બી,લોકાયુકત ભવન ની પાછળ, 

સેકટર-૨૧ પોલીસ સ્ટેશન ની સામે, ગાંધીનગર,ગુજરાત, 

ઇ-મેઇલ :  pne-gnr@gujarat.gov.in

 


 

 
 
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 22-11-2018