હું શોધું છું

હોમ  |

બાતમી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ખાતા દ્વારા નિયંત્રિત પ્રતિબંધિત પદાર્થોના પરવાના સિવાય વપરાશ, વેચાણ, ઉત્‍પાદન, આયાત, નિકાસ કે હેરફેર બાબતે કોઇ બાતમી, માહિતી, હકિકત કે ફરિયાદ હોય તો નિયામકની કચેરી ખાતે કે સંબંધિત જિલ્‍લા કચેરી ખાતે ટેલીફોનથી આવી માહિતી કે હકિકત આપી શકાશે. આવી માહિતી કે હકિકત આપનારનું નામ-સરનામું ખાનગી રાખવામાં આવશે. આવી માહિતી કે હકિકત આપવા માટે સંબંધિત અધિકારીનો રૂબરૂ અથવા પત્ર લખીને પણ સંપર્ક કરી શકાશે.

ઉપરાંત આપ અમોને ઇ-મેલ પણ કરી શકો છો.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 17-05-2008