હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   સ્પિરિટવાળી ઔષધીય અને અન્ય બનાવટો  |
સ્પિરિટવાળી ઔષધીય અને અન્ય બનાવટો
Arrow એસ. પી. ૧ પરવાનો
     સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશનના વેચાણ માટેનો પરવાનો.....
Arrow એસ. પી. ૨ પરવાનો
     સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશન (પોતાના દર્દીઓને) વિતરણ કરવા માટે રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર કે હોસ્પિટલ અને ડિસ્પેન્સરીઝને આપવાનો પરવાનો....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019