હું શોધું છું

હોમ  |

આર. એસ. ૬ પરવાનેદારો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજયમાં આર. એસ. ૬ લાઇસન્સ ધરાવતા પરવાનેદારોનાં નામ, સરનામા દર્શાવતું પત્રક.

વડોદરા
મહેસાણા
સુરત
અમદાવાદ
વલસાડ

અ. નં 

જીલ્‍લાનું  નામ

 પરવાનેદારનું  નામ  સરનામુ

 અમદાવાદ

સરૈયા  હીરાલાલ  ભગવાનદાસ એન્‍ડ સન્‍સ ૯૮૯પાનકોરનાકા  અમદાવાદ

 

ઇલાજ  મેડીકલ  જનરલ  સ્‍ટોર્સ ૧ આરાસુરી  રાઇઝ મીલ કંપાઉન્‍ડ  જેતલપુર  અમદાવાદ

 

યુરેકા  કંઝયુમર્સ  કો. ઓ.  સ્‍ટોર્સ લી.   એલીસબ્રીજ  અમદાવાદ

વડોદરા

અંબીકા એન્‍ટરપ્રાઇઝ સયાજી વિહાર કલબની સામે રાજમહેલ રોડ વડોદરા

 

મે. રાધાસ્‍વામી ટ્રેડર્સ  ૪૦૯ જલારામ ઇન્‍ડસ્‍ટ્રીયલ એસ્‍ટેટ ને. હાઇવે નં ૮ આઇશર શો રૂમ પાસે મુ. પદમાલા જી. વડોદરા

સુરત

લક્ષ્‍મી મેડીકલ સ્‍ટોર્સ ૫ / ૧૨૩૮ લક્ષ્‍મી હાઉસ હાડી ભાયા શેરી વલ્‍લ્‍બેશ્વર મહાદેવ મંદીરની  બાજુમાં  ભવાની વાડ સુરત

 

શ્રી ચલથાણ  વીભાગ ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી .લી. ચલથાણ જી. સુરત

 

શ્રી કામરેજ વીભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી. લી. નવી પારડી તા. કામરેજ સુરત

વ લસાડ

મે. અંબીકા જનરલ સ્‍ટોર્સ દુકાન  નં ૧૪૪૩  લીમડા ચોક પો.બો.નં ૧ કિલ્‍લા  પારડી

૧૦

મહેસાણા

મે. ગીતા મેડીકલ એન્‍ડ  પ્રોવીઝન સ્‍ટોર્સ  એસ.ટી. વર્કશોપની  રોડ મોઢેરા ચાર રસ્‍તા.  મહેસાણા

૧૧

જુનાગઢ

શ્રી  વિઠ્ઠલદાસ  મોહનલાલ શ્રીનાથજી  પ્રોવીઝન  સ્ટોર  શીતળા  કુડ પાસે  જુનાગઢ

૧૨

 

શ્રી  ભુપેન્દ્રભાઇ  બચુભાઇ મીરા  કોમ્પલેક્ષ   દુકાન  નં ૧૨  જવાહર  રોડ  જુનાગઢ

૧૩

 

શ્રી  કાન્તીલાલ ભાણજીભાઇ  કાળવા  ચોક  જુનાગઢ

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 08-12-2015