હું શોધું છું

હોમ  |

એમ-૩ પરવાનેદારો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજયમાં એમ-૩ લાઇસન્સ ધરાવતા પરવાનેદારોના નામ, સરનામાં દર્શાવતું પત્રક
મહેસાણા.
ખેડા.
ભાવનગર.
રાજકોટ.
જામનગર.
પાટણ.
આણંદ.
સુરેન્દ્રનગર.
અમદાવાદ.
 

રાજયમાં એમ.૩ લાઇસન્‍સ ધરાવતા પરવાનેદારોના નામ સરનામાઃ-

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક અમદાવાદ

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

મે.રમુજી મહાગુજરાત મોલાસીસ કંપની શાહપુર દરવાજા પાસે, જીવણ કમળશીની પોળ,અમદાવાદ

મે.જયંત વશીવાલા એન્‍ડ કંપની,૭૭, અમૃત ઇન્‍ડસ્‍ટ્રીઝ એસ્‍ટેટ, ચીનાઇ બાગ,દુધેશ્‍વર પાણીની ટાંકી સામે અમદાવાદ

મે.અમદાવાદ જિલ્‍લા તમાકુ મેન્‍યુફેકરીંગ સહકારી મંડળી છીકણીવાળા એસ્‍ટેટ,ગોમતીપુર દરવાજા બહાર અમદાવાદ

ધી અમદાવાદ એન્‍જીનીયરીંગ સર્વિસ કો.ઓ સોસાયટી લી. , અમૃત ઇન્‍ડસ્‍ટ્રીઝ એસ્‍ટેટ, ચીનાઇ બાગ,દુધેશ્‍વર પાણીની ટાંકી સામે અમદાવાદ

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ખેડા

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

મોલાસીસ ટ્રેડીંગ કંપની વોર્ઙનં.૩,દુકાન.નં.૬૧,અમદાવાદી દરવાજા પાસે, નડિયાદ

જય અંબે મોલાસીસ સપ્‍લાય કંપની દાવડા-દેગામ ચાર રસ્‍ત નેશનલ હાઇવે નં.૮,નડિયાદ

શ્રી ગણેશ મોલાસીસ ટ્રેડીંગ કંપની  સણસોલી

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ભાવનગર

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

મે.એમ.એ.બ્રધર્સ, ૩/૩૪/૩૫ ડાયમંડ જી.આઇ.ડી.સી ચિત્રા

મે.આદર્શ કંપની ૩/૩૪/૩૫ ડાયમંડ જી.આઇ.ડી.સી ચિત્રા

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક મહેસાણા

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

મે.ગોવિંદલાલ આશારામ પટેલ ૧૨/ડી, વિધાનગર સોસાયટી મુ.વિસનગર મહેસાણા

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક રાજકોટ

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

મે.મોહનલાલ એન્‍ડ કંપની પ્રભા એસ્‍ટેટ, મવડી પ્‍લોટ રાજકોટ

રાજકોટ નાના ઉધોગ સહકારી મંડળી લી. જી.આઇ.ડી.સી. મેઇન રોડ, પ્‍લોટ.નં.૩૪૭-બી,રાજકોટ

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક જામનગર

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

ડી.કિશોર એન્‍ડ કંપની સ્‍પે.ટાઇપ રોડ,૪૧૪ ધ જી.આઇ.ડી.સી.શંકર ટેકરી ઉધોગ નગર જામનગર

જામનગર ફેકટરી ઓનર્સ એસોશીએશન જી.આઇ.ડી.સી.શંકર ટેકરી ઉધોગ નગર જામનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક આણંદ

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

શ્રી સંતરામ મોલાસીસ સપ્‍લાય કંપની ચિખોદરા ચોકડી આણંદ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક સુરેન્‍દ્રનગર

અ.નં

પરવાનેદારનું નામ અને સરનામું

નરેન્‍દ્રકુમાર એન્‍ડ કંપની ૩૫,જીન્‍તાન ઉધોગનગર સુરેન્‍દ્રનગર

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 13-04-2012