હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. ૬ પરવાનેદારો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અ. નં 

જીલ્લાનું નામ

 પરવાનેદારનું  નામ  સરનામુ

 

 

 

અમદાવાદ

મે. ચીરાગ સેલ્‍સ કોર્પોરેશન ૪૦૧ ડી.કે. ટેક્ષટાઇલ્‍સ કંપાઉન્‍ડ  ૧૫૩/૧૫૪ સૈજપુર ગોપાલપુર અમદાવાદ

 

સરૈયા  હીરાલાલ  ભગવાનદાસ એન્‍ડ સન્‍સ ૧૭૭૯ ઢાલગરવાડ અમદાવાદ

 

યુરેકા  કંઝયુમર્સ  કો. ઓ.  સ્‍ટોર્સ લી.   સર્વે નં ૨૫ શેખ આસીમ  મોહમ્‍મદ રફીકના મકાનમાં મકરબા અમદાવાદ

 

અંબીકા  ટ્રેડર્સ દુકકાન નં ૧ થી ૪ ખોખરા મહેમદાવાદ પુલની નીચે અમદાાવાદ

 

મે. લક્ષ્‍મી  પેટ્રોકેમ પ્‍લોટ નં ૮ સર્વે નં ૩૯૬ પૈકી ન્‍યુ અમદાવાદ ઇન્‍ઠ્રસ્‍ટીયલ એસ્‍ટેટ સરખેજ બાવળા કોડ મોરૈયા  અમદાવાદ

 

ઇલાજ  મેડીકલ  જનરલ  સ્‍ટોર્સ ૧ આરાસુરી  રાઇઝ મીલ કંપાઉન્‍ડ  જેતલપુર  અમદાવાદ

વડોદરા

મે. જીવાભાઇ જનમુદ્દીન એન્‍ડ સન્‍સ પાણીગેટ રોડ વડોદરા

 

મુ. મહેન્‍દ્ર. પી. મહેતા બાજવાડા હનુમાન  પોળ વડોદરા

 

શ્રી લક્ષ્‍મી ટ્રેડર્સ  ૧૩૮૨ -૧૦ વાઘોડીયા પીપળીયા રોડ વલ્‍લભનગર કંપાઉન્‍ડ વાઘોડીયા વડોદરા 

૧૦

સુરત

મે. રતીલાલ કાલીદાસ વાંકાવાલા ૬૬ ઉમરગામ સુરત

૧૧

 

મે. કુબેરદાસ કલ્‍યાણદાસ મિસ્‍ત્રી ૧૨/૫૧૮ રાણી તળાવ સુરત

૧૨

 

મે. સુખલાલ ખુશાલદાસ પોલીશવાલા રોડ નં ઇ -૬ પ્‍લોટન  ૨૩૪ નવા ઉર્યોગ નગર ઉધના સુરત

૧૩

 

ધી સુરત ડીસ્‍ટ્રીક કો. ઓ. એસોસીએશન લી. ૭/૬ ઉનાપાણી રોડ સુરત

૧૪

 

શકિત ડીસ્‍ટીલરી પ્રા.લી.  ૮૨૦૧ / ૭ જી. આઇડી.સી સચીન સુરત

૧૫

 

ધી સુરત જરી કસબ સ્‍પીરીટ ગીલ્‍ડસ એસોસીએશન પ્‍લોટ નં ૩ માલીન વાડી એ.કે. રોડ સુરત

૧૬

ભરૂચ

મે. ગુજરાત સ્‍પીરીટ ડેપો મોફેીશીયલ જીન કંપાઉન્‍ડ દાદાભાઇ બાગ પાસે ભરૂચ

૧૭

 

મે. મહાલક્ષ્‍મી ટ્રેડર્સ શેડ નં ૧ પ્‍લોનટ નં ૪૫ ફેઝ- ૨ જી.આઇ.ડી.સી ભરૂચ

૧૮

 

મે. આનંદ ટ્રેડીગ કુ. ૩ અમીનચાચા શોપીંગ સેન્‍ટર નેશનલ હાઇવે નં ૮ ખરોડ તા. અંકલેશ્વર

૧૯

 

મે. કીંજલ કેમીકલ્‍સ પ્રા.લી. સુલતાનપુરા તા. ઝઘડીયા જી. ભરૂચ

૨૦

રાજકોટ

પ્રમુખશ્રી રાજકોટ જીલ્‍લા ઔદ્યોગીક સહકારી સંઘ લી. શેડ નં ૨૫ એ/ડી ઉદ્યોગ નગર રાજકોટ

૨૧

 

જીવાજી ઇસ્‍માઇલજી ૮ સદગુરૂનગર મોરબી  રોડ  રાજકોટ

૨૨

વલસાડ

મે. સ્‍પિરીટ ટ્રેડીંગ કુ. માસ્‍તર રોડ ઘર નં ૪/૧૪૩  વલસાડ

૨૩

મહેસાણા

મે. ઇશ્વરલાલ મંગળદાસ પટેલ એન્‍ડ કુ. એસ.ટી. વર્કશોપ રોડ મોઢેરા  ચાર રસ્‍તા મહેસાણા

૨૪

નડીઆદ

રાધાસ્‍વામી  મેડીકલ સ્‍ટોર્સ  ચકલાસી ભાગોળ કાળકા માતાના મંદીર પાસે નડીઆદ

૨૫

 

રણજીત જનરલ સ્‍ટોર્સ  વીરામ ગેસ્‍ટ હાઉસ ડઘાણ ભાગોળ  નડીઆદ

૨૬

ગાંધીનગર

દશરથલાલ મહેતા એન્‍ડ કું ગુરૂધ્‍વારા સામે એસ.ટી બસ સ્‍ટોપ નજીક તા. કલોલ જી. ગાંધીનગર

૨૭

જામનગર

શ્રી શેઠ પદમશી રવજી  જુની જેલ પાસે જામનગર

૨૮

જુનાગઢ

જમનદાસ મંગળજી ખીરૈયા માલીવાડા રોડ દીવાનચોક જુનાગઢ

૨૯

 

મે. હરીલાલ બ્રધર્સ  સુભાષરોડ ગોરખનાથ એપાર્ટમેન્‍ટ વેરાવળ જી. જુનાગઢ

૩૦

હિમંતનગર

કે. વી.ડી.ઠાકોર એનડ સન્‍સ જુની માઇઓન સ્‍કુલ પાસે દુકાન  નં ૩/૩૨૩ હાજીપુર  હિમંતનગર

૩૧

 

મે. કેશવલાલ એ. જયસ્‍વાલ સાર્વજનીક હોસ્‍પીટલ સામે ગાંધી રોડ મોડાસા જી. હિમંતનગર

૩૨

પોરબંદર

મે. એચ.એન.જે વાડીયા બ્રધર્સ વોર્ડ નં ૬-૪/ ૨૮ સુદામા ચોક હનુમાન વાળી ગલી પોરબંદર

૩૩

પંચમહાલ

પુનાવાલ ટ્રેડર્સ  સાવરીયા બજાર ઇસાઇવાડા ગોધરા જી. પંચમહાલ

૩૪

ભાવનગર

મે. નગીનદાસ હીરાલાલ ભાયાણી મુ. મામસા તા. તળાજા  જી. ભાવનગર

૩૫

 

વોરા અકબરઅલી આમદભાઇ  દાણાપીઠ  મણીયા દલાલના ખાંચ સામે સોનપાલ ઓટો એડ ઉપર ભાવનગર

૩૬

 

નુરુદ્દીન અહેમદઅલીની કંપની     ૩૪ ડાયમંડ રોડ જી.આઇ.ડી.સી ચિત્રા ભાવનગર

૩૭

આણંદ

સ્‍પિરીટ ટ્રેડીંગ કું  સરદાર ગંજ પાછળ ટીપી. સ્‍કીમ નં ૨ પ્‍લોટ નં ૫૧૦ મ્‍યુની નં ૬/૪/૩૩/ ૧૩ આણંદ

૩૮

 

અંબાલાલ એસ વ્‍યાસ સુભાષ રોડ એરોગેસ્‍ટ હાઉસની બાજુમાં  દુકાન નં ૩/૩/૮૬ આણંદ

૩૯

અમરેલી

ગીરીશ સ્‍ટોર વરસડા રોડ અમરેલી

૪૦

કચ્‍છભુજ

મે. નુરુદ્દીન યુસુફઅલી ની કું ગોડાઉન્‍ ૮ મીડ ગેટ રોડ ભુજ

૪૧

 

મે. નુરુદ્દીન  અબ્‍દુલ્‍લા કલ્‍યાણી કુંભાર ચોક વોર્ડ નં ૫ અંજાર જી. કચ્‍છ

૪૨

 

મે. લક્ષ્‍મી  પેટ્રોકેમ ૨૫ જનરલ બેન્‍ક ચેમ્‍બર્સ નવરંગપુરા C/O કંડલા

૪૩

નવસારી

મે. ગાંધી ટ્રેડીંગ કું રાધેક્રિષ્‍ણા એસોસીએટ  ગ્રીડ રોડ કબીલપોર નવસારી

૪૪

 

મે. ગમનલાલ કેશવલાલ  ભાવસાર માણેકલાલ રોડ રેલ્‍વે ગુડઝ ઓફીસ સામે નવસારી

૪૫

પાટણ

રસીકલાલ ત્રિકમલાલ જયસ્‍વાલ શ્રીદેવ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ  દુકાન નં ૨૬/૨૭  સસ્‍ટેશન રોડ પાટણ

૪૬

 

ધી જનરલ બુક ડીપો  દુકાન નં ૧૦/૧૦/૮૨  નાગરવાડા કપાસીયાવાડા રોડ પાટણ

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 08-12-2015