હું શોધું છું

હોમ  |

અન્ય પરવાના
Rating :  Star Star Star Star Star   

પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુ અંગેના અન્ય પરવાનાની અનુક્રમણિકા.
(As per English alphabetical order)

અ. નં. પરવાનાનો પ્રકાર પરવાનાનો હેતુ

1

બી પઝેશન

 નમૂના " બી " માં કાઢી આપવામાં આવતી "બી" પઝેશન પરમિટ

એન. ૪

નીરાનું વેચાણ કરતા પરવાનેદારોને તે પુરો પાડવા માટે નીરાના ઝાડ છેદવા અને તેમાંથી નીરો કાઢવા માટેનો પરવાનો. 

એસ.એ. ૨

સ્પિરિચ્યુઅસ આર્ટિકલ્સની ગુજરાત રાજયમાં આયાત કરવા માટેનો પરવાનો.

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 31-01-2006