હું શોધું છું

હોમ  |

ડી.ડી.૨ પરવાનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

           આ પ્રકારના પરવાના હેઠળ  વિદેશી દારૂના વેચાણનો સમય ૧૨.૦૦ કલાકે થી ૨૦.૦૦ કલાક નો રહેશે. આ પરવાનાઓ હેઠળ દર વર્ષે તા.૩૦ મી જાન્યુઆરી, સરકારશ્રીએ  વટાવખત અધિનિયમ, ૧૮૮૧  હેઠળ જાહેર કરેલ  રજાઓ અને રવિવારના દિવસોએ વિદેશી દારૂનું વેચાણ થઇ  શકશે  નહીં.

 

રાજયમાં વિદેશી દારૂના છૂટક વેચાણનો પરવાનો ધરાવતા એકમોના નામ

 

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જામનગર, ભરૂચ,  ખેડા, મહેસાણા, આણંદ  કચ્છ

 

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  ડી. ડી. ૧ પરવાનો
  આર. એસ. ૧ પરવાનો
  આર. એસ. ૨ પરવાનો
  આર. જી. ૨ પરમિટ
  એ. સી. ૨ પરમિટ
  એન. ડી. પી.
  એન. પી.
  એમ. ૨ પરવાનો
  એમ. એ. ૧ પરવાનો
  એમ. એફ. ૧ પરવાનો
  એસ. પી. ૨ પરવાનો
  એસ.ડબલ્યુ.૧ અધિકૃતિપત્ર
  ઓ. પી. ૧ પરવાનો
  ડી. એસ. ૨ પરમિટ
  ડી. એસ. ૩ પરવાનો
  ડી. એસ. ૪ પરવાનો
  ડી. એસ. ૫ પરવાનો
  ડી. એસ. પી. ૨ પરમિટ
  ડી. એસ. પી. ૩ પરમિટ
  પોપી. ૧ પરમિટ
  બી. ૧ પરવાનો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 05-09-2020