હું શોધું છું

હોમ  |

ડી.એસ.પી.૨ પરમિટની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટ કબજામાં રાખી,  ઘરગથ્થુ હેતુ માટે તેનો વપરાશ કરવાની પરમિટ

૧. અરજદારનું નામ ;
૨. ઉંમર ;
૩. રહેઠાણનું સરનામું ;
૪. વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટનું નામ અને જે હેતુ માટે તેની જરૂરત હોય તે હેતુ ;
૫. જો કોઇપણ વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટની કોઇપણ ચીજવસ્તુ કે ચીજવસ્તુઓને પોલિશ કરવા માટે જરૂરત હોય તો આવી દરેક ચીજવસ્તુના કદની વિગતો અને ચીજવસ્તુઓની કુલ સંખ્યા;
૬. જરૂરી જથ્થો ;
૭. જેને પોલિશ કરવાનું છે તે ચીજવસ્તુના કે જેને પોલિશ કરવા માટે વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટ આપવામાં આવનાર છે તે વસ્તુના અરજદાર માલિક છે કે કેમ ?
૮. સદર ચીજવસ્તુ વાપરતી હોય તેવી બીજુ કોઇપણ વ્યકિતએ આવી પરમિટ માટે અરજી કરેલ છે કે કેમ ?
૯. અરજદાર પોતે ભૂતકાળમાં આવી પરમિટ ધરાવતા હતા કે તેના માટે અરજી કરેલ હતી કે કેમ ?

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006