હું શોધું છું

હોમ  |

એમ. એફ. ૧ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

મહુડા ફૂલો કબજામાં રાખવા માટેનો પરવાનો
  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;

  • મહુડા ફૂલોનો જયાં સંગ્રહ અથવા વપરાશ કરવાનો છે તે સ્થળનું સાચું સરનામું ;

  • ડિસ્ટિલરીના કિસ્સામાં પ્રતિ વર્ષ અને બીજી વ્યકિતઓના કિસ્સામાં પ્રતિ માસ વાપરવો જરૂરી મહૂડા ફૂલોનો જથ્થો;

  • જે મુદત માટે પરવાનાની જરૂરત હોય તે મુદત ;

  • મહૂડા ફૂલોનો જે હેતુ કે હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવાનો છે તેની વિગતો.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006