હું શોધું છું

હોમ  |

એમ. એફ. ૨ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

મહૂડા ફૂલોના વેચાણ માટેનો પરવાનો

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;
  • મહૂડા ફૂલોનો જયાં સંગ્રહ અથવા વેચાણ કરવાનું છે તે સ્થળનું સાચું સરનામું ;
  • પરવાનાની મુદત દરમિયાન વેચાણ માટે એકઠો કરવા ધારેલ મહૂડા ફૂલોનો કુલ જથ્થો ;
  • જે મુદત માટે પરવાનાની જરૂરત હોય તે મુદત ;
  • અરજદાર, મહૂડા ફૂલોના વેપારી કે મહૂડા વૃક્ષોના માલિક કે કોઇ માન્ય મંડળ છે કે કેમ ?
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006