હું શોધું છું

હોમ  |

એસ. પી. ૧ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશનના વેચાણ માટેનો પરવાનો
  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;

  • મકાનના નામ અને શેરી અને શહેર કે ગામ, જે લાગુ પડતું હોય તેના નામ સહિત સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશનનું જયાં વેચાણ થનાર છે તે દુકાન કે જગાનું સ્થળ ;

  • અરજદાર ભૂતકાળમાં કોઇપણ પ્રકારની સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશનના વેચાણ માટે પરવાનો ધરાવતા હતા કે કેમ ? જો ધરાવેલ હોય તો, આવો પરવાનો ધરાવતા હતા તે વર્ષ અને જે સમયગાળા દરમિયાન તે ધરાવેલ હોય તે સમયગાળો.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006