હું શોધું છું

હોમ  |

એસ. પી. ૨ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશનનું વિતરણ કરવા માટેનો પરવાનો
  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;

  • અરજદાર, રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકિટશનર હોય તો તેમનો નોંધણી નંબર અને જે સત્તાધિકારીએ તેની નોંધણી કરેલ હોય તે સત્તાધિકારીનું નામ ;

  • અરજદાર કોઇ હોસ્પિટલ કે ડિસ્પેન્સરીનો હવાલો ધરાવતી વ્યકિત હોય તો તેનો હોદ્દો અને પોતે જેના હવાલામાં હોય તે હોસ્પિટલ કે ડિસ્પેન્સરીનું નામ.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006