હું શોધું છું

હોમ  |

શાહી ઇમામ (જામા મસ્જિદ, અમદાવાદ)
Rating :  Star Star Star Star Star   

वक्तव्य

" इस्लाममें हर वो निशावाली चीज जो इन्सान की अकल को खतम कर दे, होशो हावाश गुम हो जाय ऐसी निशाकी चीजो को हराम करार दीया गया है । खास तौर से शराब, उसके बारे मे कुराने पाकमे आया है की शराब, जुआ, क़्रिमार ये सब जो है शैतान का काम है । और शैतान का काम जो है, इन्सान की नेकी को बिगाड दिया करता है । हदीसे पाकमे आया है की शराब का एक कतरा अपनी जुबान पर लेना इतना बडा गुना है जीतना के अपनी सगी माँ के साथ सीत्तर मरतबा सीनाह करना । तो इससे बडा गुना इन्सान के नजदीक और क्या हो सकता है ? सिर्फ इन्ही दो बात पर अगर हर इमानवाला गौर कर ले तो ऐसी निशा का चीजो से वो कोसो मील दूर रहेगा । ये इस्लाम का हुक्म है जौ चौदासो साल पहेले जो है नाझीर हुआ और आज भी और कयामत तक ये हुक्म है । हम देख रहे है दुनिया के सामने की शराब के अठराबसे बेसुमार बुराइयां, खराबीयां, हमारे कौममें, हमारे माहोलमें पैदा हो रही है । आज मियां बीबीमें जुदाई शराब उसका जो है अहम तरीत जरीया है । लीहाजा इस्लाम के सांचेमें मैं तमाम कौम से अपील करुंगा के ऐसी निशाकी चीजो से हमेशा हमेशा के लीए दुर रहे जीसे इस्लामने बहुत ही बुरा करार दीया है।"

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 27-04-2006