હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી આર.એસ.વસાવા
હોદ્દો અધિક્ષક (અમદાવાદ)
સરનામું  નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષકની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડન સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત,
ફોન ૦૭૯ - ૨૫૫૦૩૯૧૯
મોબાઇલ ૯૮૨૫૯૭૭૧૩૫
ફેક્સ ૦૭૯-૨૫૫૧૦૩૩૩
ઇ-મેઇલ sp-pne-ahd@gujarat.gov.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 17-03-2022